Kolofono

Kolektanto
Jozefo Lejĉ

Kunlaboraĵoj
jozefolejcx@gmail.com

Korespondadreso
Kolekto - Jozefo Lejĉ
Caixa Postal 12109
CEP 60020-970 – Fortaleza - CE – Brasil

terça-feira, 21 de fevereiro de 2012

Leksika Renovigo de Esperanto - Mekanismoj de Formado de Neologismoj

http://www.dmoz.org/img/moz/esperanto.gif

Jen pionira  esplorverko pri la renoviĝo de la leksiko en Esperanto almenaŭ en la Brazila lingvoscienca medio. La disertaĵo, portugallingve redaktita, komenciĝas per la konstato, ke tre malofte troveblas laboraĵoj pri Esperanto inter lingvistoj. La aŭtoro prezentas abundajn pruvojn pri la renoviĝo de Esperanto pere de la neologisma procezo. Post pririgardo pri historiaj aspektoj de la leksika evoluo de Esperanto, ekzemple de la frua apero de arkaismoj, elektiĝis kiel korpuso ("corpora") du ĵurnalismaj kolektoj (Ĝangalo kaj Monato). Por analizi la kolekton uziĝs la softvaro WordSmith (Universitato de Oksfordo). La aŭtoro konkludas, ke Esperanto estas en plena kreskado pro ĝia leksika kapablo renoviĝi, ĉefe per la formado de substantivaj kunmetaĵoj.

Ligiloj por la disertacio:
 Recenzo de Jozefo Lejĉ

  sábado, 19 de novembro de 2011

  Recenzo pri la verko “Meditadoj el la animo”

  Foto: Vivian R. Ferreira

  Recenzi verkon temantan pri pacaj kaj esperigaj meŝagoj ne estas malfacila tasko, kontraŭe estas plezuriga laboro, ĉefe kiam la aŭtoro estas la famkonata kaj laborema bonfaranto Paiva Netto. El ĝi oni kaptas la diinstruan esencon, tion, kio gravas al ni, vivantoj, difiloj, por taŭge plenumi nian nunan mision surteran. Kvankam oni scias la dileĝojn, kiuj kuŝas en nia konscio, decidis la Patro sendi siajn misiulojn por al ni ilin montri kaj klarigi. Kaj jen li prenante la vortojn el la menso kaj ĵetante sur la paperon. Oni diras, ke tia ago nomiĝas inspiro. Mi kredas tion, plibone, mi scias. Estus bone, se la homoj aŭdus sin mem, ĉar tiel agante, ili elmontras al si, ke sin konas. Feliĉe aŭ malfeliĉe, mi ne scias, dependas de la vidpunkto, kutime homoj ne sekvas la voĉojn venantajn el sia menso, el sia mio, el sia spirito. Nun mi povas diri, feliĉe Paiva Netto ne agas kontraŭ sia naturo. Li aŭdas la voĉon, kiu venas el la ĉielo, kaj ĝin komprenante realigas porhomarajn verkojn. “Meditadoj el la animo” estas unu el tiaj verkoj. Legante ĝin oni komprenas la belecon kaj verecon de la pensaj filozofoj laŭlonge de la jarcentoj. Verko zorge elpensita kaj eldonita, tradukita esperanten, signas la estontecajn librojn, kiuj abundos ĉe ni, pro tio, ke ili finfine temos pri paco kaj amo de Dio por ni.  Mi ne kredas je tio, ke ĝia leginto ne fariĝu alia. Li aŭ ŝi, post tiel instruplena legado, tutcerte transformiĝos, la penso altiĝos kaj beligos la travivadon. La korpo ne plu pezos, sed de tiam malpezos. Pri Paiva Netto ne bezonas paroli, ĉar liaj sennombraj bonfaraj verkoj diras al ĉiuj, kio kaj kia li estas. Kiel diris la Majstro jesuo, vidu tiu, kiu havas okulojn de vidi, kaj aŭdu tiu, kiu havas orelojn de aŭdi. Jen antaŭ ni leginda verko enhavanta belajn kaj instruigajn mesaĝojn. Krom tio en ĝi abundas biografioj de pensuloj kaj belfamaj bildoj, kiuj pliriĉigas la verkon. Kaptu ni do la ŝancon ĝin malfermi, ĝui kaj lerni.
   

  Recenzo de José Roberto Alves de Albuquerque
  Legu pli (portugallingve):